Ing. arch. Petr Cejpek

vedoucí architekt

Fakulta umění a architektury,
Technická univerzita v Liberci

Fakulta architektury VUT v Brně

O nás

Náš kreativní tým navrhuje projekty různého zaměření pro klienty po celé republice. Architektonicky projekční kancelář se v současnosti skládá ze dvou sekcí. CEJPEK ARCH je odborná firma se zaměřením na architekturu a design a ETNA původní firma, zaměřená na projekty a realizace. Firmy vzájemně spolupracují a jsou schopny vytvořit jedinečné projekty a plnit přání všech klientů.


Architektonicky projekční kancelář

Služby

Předprojektová příprava
Architektonické studie
Projektová dokumentace
územní řízení, stavební povolení, prováděcí projekty, územní regulační plány
Inženýring
Autorský a stavební dozor

Partner - ETNA Project

Firma byla založena v roce 1992 se zaměřením na komplexní projektové práce ve výstavbě. Během své existence se firma podílela na projektech všech druhů staveb. Do současnosti zpracovala více jak 1000 projektů. Od roku 2000 se její úsilí zaměřilo i na realizaci staveb.